Dzieci i deficyt uwagi: wczesny wiek może mylić diagnozę ”,

Według badań opublikowanych w Medical Journal of Australia,obniżony wiek ucznia może być kluczowym czynnikiem w diagnozie dotyczącej zaburzenia utrata uwagi I nadpobudliwość.

Naukowcy z Uniwersytet Curtina w Perth (Australia) w rzeczywistości zdali sobie sprawę, że podane do ręki poświadczone przypadki Adhd (zaburzenie deficytu uwagi / nadpobudliwości psychoruchowej) są znacznie częstsze wśród młodszych dzieci w klasie.

CO TO JEST ADHD?

Na 311.384 studentów brane pod uwagę i podzielone na dwie grupy wiekowe (6-10 lat i 11-15 lat), nie mniej niż 5.937 dzieci, czyli1,9%, przyjmowali leki na zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi.

Natomiast w grupie 6-10 lat dzieci młodsze miały podwójne prawdopodobieństwo mieć zdiagnozowane ADHD w porównaniu z nieco starszymi dziećmi.

Według uczonych taki przypadek można wytłumaczyć faktem, że zaburzenie to (np. spożycie alkoholu czy tytoniu) może łatwo wystąpić mylić z normalnym opóźnieniem rozwoju związanym z wiekiem.

Zachowania impulsywne i irracjonalne podyktowane wiekiem można zatem błędnie wywodzić z zaburzeń leczonych lekami, które jednak nie są potrzebne. Autorzy badań wzywają zatem do większej uwagi i strategii wykrywania patologii bardziej ukierunkowane i skuteczne.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here