Wpływ antybiotyków na bakterie (i zdrowie) dzieci”,

Kiedy dziecko przyjmuje antybiotyki, zmienia się charakterystyka jego mikrobioty jelitowej – czyli zespołu drobnoustrojów, przede wszystkim bakterii, które żyją w jelicie, gdzie pełnią bardzo ważne dla zdrowia funkcje.

Inne czynniki, które odgrywają rolę we wczesnych stadiach życia – od sposobu porodu, czy to przez cesarskie cięcie, czy przez pochwę, po rodzaj karmienia piersią – również wpływają na społeczności bakteryjne niemowląt. Potwierdzają to dwa badania opublikowane właśnie w czasopiśmie Science Translational Medicine, które mają przede wszystkim zasługę utrzymania wysokiego zainteresowania tym tematem, w odniesieniu do którego wciąż jest wiele do odkrycia.

W pierwszym badaniu, koordynowanym przez Mikaela Knipa z Uniwersytetu w Helsinkach i Ramnika Xaviera z Massachusetts General Hospital, naukowcy okresowo analizowali, od urodzenia do trzech lat, mikrobiotę jelitową 39 dzieci. W tym celu co miesiąc pobierali próbki kału od młodych, z których pozyskiwali bakteryjny materiał genetyczny do badań.

Wyraźnie widać było, że u dzieci leczonych antybiotykami – około połowy, leczonych z powodu infekcji dróg oddechowych lub ucha – wystąpiła zmniejszenie różnorodności bakterii. Innymi słowy, ich jelita zawierały mniej gatunków mikroorganizmów i, dla każdego gatunku, mniej różnych szczepów niż jelita dzieci, które nigdy nie były leczone.

Mało tego: widział również wzrost genów związanych z opornością na antybiotyki. W zależności od mechanizmów biologicznych zaangażowanych w odporność, wzrost ten może być tylko tymczasowy lub przedłużony w czasie. Jest to jednak niepokojący fakt i na pewno należy go lepiej zbadać, jeśli weźmiemy pod uwagę, że rozprzestrzenianie się oporności na antybiotyki jest jednym z najważniejszych zagrożeń zdrowotnych dla Światowej Organizacji Zdrowia.

Dane dotyczące mniejszej różnorodności bakteryjnej u leczonych dzieci potwierdzają drugie badanie, koordynowane przez Martina Blasera z Langone Medical Center w Nowym Jorku. W badaniu wzięło udział 43 dzieci, a następnie urodziły się przez dwa lata. Narażenie na antybiotyki w ciągu pierwszych kilku tygodni po porodzie wiązało się z mniejszą różnorodnością populacji bakterii jelitowych: dopiero około roku życia mikrobiota leczonych dzieci powróciła podobna do tej u dzieci, które nie brały narkotyków.

Jeśli chodzi o sposób dostawy, dane Knipa i Xaviera wskazują, zgodnie z wcześniejszymi badaniami, a mniejsza liczebność bakterii z rodzaju Bacteroides, bardzo ważne w dojrzewaniu i regulacji układu odpornościowego, u wszystkich dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie. To samo pojawia się jednak również u 20% osób urodzonych z nacięciem pochwy i nie jest jasne, dlaczego. Z drugiej strony dane Blasera i współpracowników wskazują na przejściowy wzrost różnorodności bakterii jelitowych u dzieci urodzonych z cesarskiego cięcia w ciągu kilku tygodni po porodzie, ale ogólny spadek w wieku około dwóch lat.

Krótko mówiąc, wydaje się jasne, że sposób porodu może wpływać na mikrobiotę jelitową, ale nie wiemy jeszcze dokładnie, jak iw jakim czasie.

Wreszcie również rodzaj karmienia piersią wydaje się mieć konsekwencje, zarówno w odniesieniu dowzględna obfitość bifidobakterii (częściej u niemowląt karmionych piersią), oba w ogólne czasy dojrzewania mikrobioty, wolniej w przypadku karmienia butelką.

Dwa opublikowane właśnie badania potwierdzają to, co było już wiadome, a mianowicie, że niektóre czynniki odgrywające rolę na bardzo wczesnych etapach życia mogą wpływać na sposób, w jaki bakterie budują swoją mikrobiotę jelitową. Jednak pozostaje do ostatecznego wyjaśnienia, czy różnice w populacjach drobnoustrojów w jelitach najmłodszych mogą mieć długofalowy wpływ na ich zdrowie a jeśli tak, to jakie mechanizmy są odpowiedzialne?.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here