Szkoła dla rodziców w Mediolanie: jak uniknąć nadmiaru medykalizacji w rozwoju dzieci?

Jak uniknąć nadmiaru medykalizacji w rozwoju emocjonalnym i poznawczym swoich dzieci??

Przed poszukiwaniem rzekomych patologii neuroemocjonalnych u dzieci i młodzieży oraz podejmowaniem coraz bardziej precyzyjnych, przewidywanych, zdefiniowanych diagnoz psychiatrycznych i przed określeniem ich jako chorych konieczne jest posiadanie zdrowego rozsądku, aby zweryfikować, czy ich wykształcenie odpowiada ich wiekowi i potrzebom rozwojowym. W tym sensie niezbędna jest możliwość przywrócenia władzy, funkcji i odpowiedzialności rodzicom i nauczycielom.

To temat, który zostanie poruszony w Szkole Rodziców wraz z CPP, Centrum Psychopedagogicznym Edukacji i Zarządzania Konfliktem na kolejnym spotkaniu 23 października. Tytuł wydarzenia „To nie jest wina dzieci”, który jest jednocześnie tytułem nowej książki Daniele Novary, wydanej przez Bur-Rizzoli 19 października.

Kiedy i gdzie: lPoniedziałek 23 października 2017 od 20:00.45 do 22.45, w audytorium Ks. Bosko przy via Melchiorre Gioia 48 w Mediolanie, na ten temat opowie Daniele Novara, pedagog i dyrektor CPP - Centro PsicoPedagogico.

Poruszany temat: jak uniknąć nadmiaru medykalizacji w rozwoju emocjonalnym i poznawczym dzieci?

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i otwarty.

Dla informacji:

www.cppp.to;

e-mail: info @ cppp.to;

Czym jest szkoła rodzicielska?


Szkoła dla rodziców jest szkołą rodziców... nauczyć się pomagać dzieciom dorastać!
Aktywnie na terenie kraju chce, aby rodzice czuli się mniej osamotnieni, wsłuchiwali się w ich wątpliwości i opinie, stwarzali przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami i refleksjami na temat otaczającej ich rzeczywistości oraz porównywania się z innymi postaciami wychowawczymi.
Szkoła Rodziców jest otwarta dla wszystkich tych, którzy podzielają pasję do zagadnień edukacyjnych i chcą zidentyfikować skuteczne i wspólne strategie, które pomogą dzieciom dorosnąć. Dyrektorem naukowym jest Daniele Novara, pedagog i dyrektor Psychopedagogicznego Centrum Edukacji i Zarządzania Konfliktem.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here