Połączony test ciążowy (Ultrascreen)

W tym artykule

  • Co to jest test łączony?
  • Egzaminy
  • Co może ujawnić połączony test?

Co to jest test łączony?

Test łączony (lub test bi-test lub test duet) to prenatalne badanie przesiewowe nieinwazyjny która personalizuje indywidualne ryzyko urodzenia dziecka z problemami chromosomalnymi (zespół Downa, zespół Edwarda, zespół Pataua itp.)...), nawet jeśli bez zapewnienia pewności diagnostycznej.

Kiedy to zrobić

Normalnie wykonywalny między jedenastym a końcem trzynastego tygodnia ciąży, ten test składa się z dwa różne egzaminy

  • USG do pomiaru przezierności karkowej
  • i próbka krwi matki

które prowadzą do sporządzenia raportu zdolnego do ustalenia próg ryzyka - czyli większe lub mniejsze prawdopodobieństwo posiadania dziecka dotkniętego anomaliami chromosomowymi - kalibrowane według wieku pacjenta.

Przeczytaj także: Słownik ciąży

Egzaminy

Test łączony wymaga od matki poddania się dwóm testom, które nie wymagają specjalnych przygotowań:

  • Badanie USG dla zmierzyć przezierność karkową, czyli pomiar ilości płynu znajdującego się w przestrzeni między skórą karku a kręgosłupem płodu.
  • Próbka krwi do pomiaru stężenia dwóch substancji specyficznych dla ciąży, ludzka beta-gonadotropina kosmówkowa (beta-HCG) i białko osocza A związane z ciążą (PAPP-A).

Od 2017 roku we Włoszech ten rodzaj testu jest bezpłatny i zwolniony z biletów.

Co może ujawnić połączony test?

Dane dostarczane przez matczyne USG i badania krwi są przetwarzane za pomocą predefiniowanych algorytmów w zależności od wieku matki.

Otrzymany raport końcowy nie wyraża diagnozy, ale wskazuje próg ryzyka, tj. stopień prawdopodobieństwa, że ​​płód podlega nieprawidłowościom chromosomalnym, takim jak Zespół Downa, (trisomia 21), Zespół Edwardsa (trisomia 18) Zespół Patau (trisomia 13).

Wynik wysokiego ryzyka

Rozważana jest pacjentka w ciąży "wysokie ryzykolub"jeśli oszacowane prawdopodobieństwo jest równe lub większe niż pewien próg, który jest ogólnie rozumiany od 1:250 do 1:385 (referencyjna wartość ryzyka dla kobiety w wieku 35-37 lat).

Jeśli ryzyko jest mniejsze (np. 1:2000) oznacza to, że jest mniejsze niż przeciętne prawdopodobieństwo posiadania dziecka z wadami, natomiast jeśli ryzyko jest wyższe (np.: 1:100) jest większe ryzyko.

Jeśli próg ryzyka okaże się zbyt wysoki, dobrą praktyką jest kontynuowanie badań z badaniem inwazyjnym (amniopunkcja lub CVS) lub, jeśli zdecydujesz się unikać badań inwazyjnych, z badaniem DNA płodu.

ŹRÓDŁO: ISS

Pytania i odpowiedzi

Test łączony jest ryzykowny?

Nie, test łączony jest nieinwazyjny i nie wiąże się z żadnym procentem ryzyka dla zdrowia płodu i matki.

Podczas wykonywania testu łączonego?

Okres wskazany do poddania się testowi łącznemu waha się od jedenastego do końca trzynastego tygodnia ciąży.

Test łączony: do czego służy?

Pozwala oszacować ryzyko wystąpienia u płodu nieprawidłowości chromosomalnych, takich jak zespół Downa, zespół Edwardsa lub zespół Patau.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here