Szczepionki i autyzm, sąd w Mediolanie uznaje związek. Eksperci: zdanie nie do utrzymania ”,

Sąd Pracy w Mediolanie orzekł, że Ministerstwo Zdrowia (która jednak będzie się odwoływać) będzie musiała zrekompensować dwumiesięcznym czekiem na dożywocie (1.683 euro plus jednorazowe odszkodowanie) dziecku autystycznemu, któremu w 2006 roku wstrzyknięto sześciowartościową szczepionkę (przeciwko polio, błonicy, tężcowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu b, krztuścowi i Haemophilus influenza typu b) wyprodukowanej przez GlaxoSmithKline. Jest już precedens: w 2012 roku orzeczenie sądu w Rimini ustaliło związek między szczepionką MMR (przeciwko odrze, różyczce i śwince) a autyzmem.


Po raz kolejny jednak należy pamiętać, że według Światowej Organizacji Zdrowia: "Dostępne dane epidemiologiczne wskazują, że nie ma dowodów na związek między odrą-świnką-różyczką (Mmr) a zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wcześniejsze badania sugerujące związek przyczynowy okazały się rażąco błędne. Nie ma również dowodów sugerujących, że jakakolwiek inna szczepionka dla dzieci może zwiększać ryzyko zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ponadto w przeglądach zleconych przez WHO stwierdzono, że nie ma związku między stosowaniem konserwantów, takich jak Thimerosal, który zawiera etylortęć w szczepionkach, a zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wyższy Instytut Zdrowia: Nie ma korelacji między szczepionkami a autyzmem

List otwarty od naukowców na temat szczepionek i autyzmu

Stanowisko stowarzyszenia kulturowego pediatrów: nie ma związku między szczepionkami a autyzmem


Dlaczego więc sędzia mediolańskiego sądu ustalił związek między szczepionkami a autyzmem?? Kierowała się opinią koronera, który mówi o poufnym dokumencie z Gsk na temat skutków ubocznych szczepionki, które pojawiły się podczas badania przed wydaniem pozwolenia lub po nim. Dokument, w którym pięć przypadków autyzmu pojawiło się w badaniach klinicznych, ale pominięto w fazach zatwierdzania szczepionki, przypuszczalnie związanych z obecnością środka dezynfekującego na bazie rtęci, a następnie zakazano.

Dla koronera u dziecka pojawienie się autyzmu byłoby „spowodowane” predyspozycją genetyczną dziecka, która uczyniłaby je podatnym na jeden lub więcej składników szczepionki.


Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że złożyło apelację, nieprzyjęcie wyroku i potwierdzenie, że szczepionki nie są związane z wystąpieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.


Dla Aifa (Włoskiej Agencji Leków) szczepionka jest bezpieczna oraz Paolo Bonanni z Uniwersytetu we Florencji, który jest członkiem rady ekspertów ds. szczepionek WHO w Europie, mówi o orzeczeniu jako niezrównoważonym z naukowego punktu widzenia i zasługującym na sprzeciw wszelkimi sposobami. Nie wspominając, dodaje, że z sześciowartościowych dawek wykonano miliony dawek i „nikt nigdy nie doszedł do takich wniosków”.

Zostaw Swój Komentarz

Please enter your comment!
Please enter your name here